Giriş Yap

Tur Katılım Sözleşmesi

Bu sözleşmenin kabul edilmesiyle T.G.M.M Turizm Acentesi’un tur şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

Ödemeler

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %30’u kalan bakiyenin ise geziye başlamadan en geç 5 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleşmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %30’u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

Kayıt - İptal - Devir Değişiklikler

Genel Hükümler

- Gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme veya tüketiciyi başka acentaya devretme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları taslak, genel programlardır. Tur programlarında belirtilen gezilerin organize edileceği günler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilir. Tüketici toplam gezi süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

- Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelecek mucbir hal dışındaki sebeplerden acenta sorumludur. Acenta gerekli olan hallerde tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilerek ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

- Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

- Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

- Acenta geziye katılacak tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır.

- Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin acenta ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araç programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, grev, terör, savaş ihtimali veya buna benzer mücbir sebeplerden ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, acentanın işleten sıfatı olmaması nedeniyle mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. (Tura yanında cocuk ile katılım yapan ücreti ödenmeyen cocuklardan her hangi kaza ölüm yaralanma da acenta sorumlu degil velisi sorumludur.

- Acenta tura kişi sayısına göre 16+1-29+1-45+1 aracalarla yapma hakkına sahiptir.Bu nedenle acenta tüketiciye karşı asli fail gibi müşterek ve müteselsil borçlu değildir. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecektir.

- Konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat 14.00’ten önce tüketicilere teslim edilemez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 10.00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekmektedir. Otellerde tek konaklamalarda single farkı katılımcıya aittir.

- Acentemizin düzenlemiş olduğu herhangi bir gezi, tur ve organizasyon sırasında çekilen fotoğraf, kamera görüntüsü, görsel materyaller ile ilgili tanıtım ve reklam gibi her türlü pazarlama yöntemi için kullanılabilir, bu tanıtımlarda görüntüsü bulunan kişiler görüntüden dolayı hak talep edemez.

- Rezervasyon sahibine ait bilgileri gizli tutmak zorundadır. Taraflar herhangi bir anlaşmazlık durumunda kayıtlarını kesin delil olarak kabul ederler. Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ADANA mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

- Web sitemiz üzerinden online kayıt yaptırım esnasında tek bay iki bay seklinde rezervasyon veya kimlik bilgilerini yanlış vererek online sistem üzerinden yapılan kayıtlarda sebebi ne olursa olsun Acenta katılımcının turunu iptal etme hakkına sahiptir.

- Seyahat acentasından satın alınan turla ilgili katılımcı tur programına uymama veya turun düzenini bozma tura katılan misafirleri rahatsız edici davranışlarda bulunursa seyahat acentası katılımcının turunu iptal etme hakkına sahiptir.

- Bu sözleşmede yazılı olmayan uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’de ki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya çizelgesi hükümleri tatbiki olacaktır.

- Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya çizelgesi (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) maddeleri uygulanır.

- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicilerinin acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketicileriyle ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler sözleşmeyi imzalamış olmasalar da taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını broşür, katalog, web sitesi, katılım formu ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmiştir.

- www.tgmmturizm.com sitemizden kayıt yaptıran misafirlerimiz yukardaki maddeleri okuyup kabul etmiş sayılır.

Müşteri Destek Ekibimiz Sorularınızı Yanıtlamak İçin Burada
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz